लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समावेश गर्न नागरिकता ऐनमा प्रस्ताव

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई क्वयेर अधिकार समूह (Queer Rights Collective) ले ८/७/२०१९ मा ललितपुर DPO 44700 हुलाकबाट पत्र नम्बर RD760522357NP द्वारा यो प्रावधानको प्रस्ताव गरेका पठाएका थिए । (....) लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको नागरिकता प्राप्ती सम्बन्धी (क) नेपाल सरकारले महिला र पुरुष बाहेक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक उल्लेख गरी नागरिकता प्रदान गर्नेछ । (ख) दफा … Continue reading लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समावेश गर्न नागरिकता ऐनमा प्रस्ताव